Wat zijn de gemeente- en de stadsmonitor?

Bijna negen op tien inwoners geven aan graag te wonen in hun gemeente of stad. Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Welke evoluties stellen we vast voor wonen, veiligheid of mobiliteit? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking? Op deze en andere vragen bieden de gemeente- en de  stadsmonitor een antwoord!

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De gemeentemonitor verschijnt de 1ste keer en hanteert het beschrijven van ‘de staat’ of ‘de toestand’ van gemeenten als vertrekpunt. Daartoe bevat deze monitor cijferreeksen die de brede maatschappelijke omgeving in de Vlaamse gemeenten in beeld brengen en een indicatie geven van de interne organisatie van het lokaal bestuur. 

De stadsmonitor verschijnt al voor de 6de keer en beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. De indicatoren geven aan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. Wat verstaan we onder een leefbare en duurzame stad? Daarvoor baseren we ons op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, die tot stand kwam tussen onderzoeksinstellingen, de Vlaamse overheid en de 13 steden. De laatste actualisatie van de visie gebeurde in 2016.