Surveys

Heel wat indicatoren komen uit een grootschalige bevraging bij inwoners (vanaf 17 jaar) uit de 295 gemeenten en de 13 centrumsteden. In het voorjaar van 2017 schreven we bijna 400.000 inwoners aan. Met de survey van de gemeentemonitor beoogden we representatieve resultaten voor de 295 gemeenten samen. Maar voor de eerste keer mikten we ook op resultaten op stads- of gemeenteniveau zelf. De survey van de stadsmonitor moest representatieve resultaten opleveren voor de 13 centrumsteden samen en voor elk van hen afzonderlijk. Daarnaast konden de centrumsteden – tegen kostprijs – kiezen voor oversampling binnen hun stad. Dit betekent dat er meer personen bevraagd werden om ook representatieve resultaten te bekomen op stadsdeelniveau. Op Mechelen en Hasselt na, vroegen alle andere steden extra bevragingen aan.

Beide bevragingen peilen naar de tevredenheid, het gedrag en de participatie van inwoners. Dat levert informatie op die de federale en Vlaamse databanken ons niet kunnen aanleveren. De vragenlijst die we gebruikten in de 295 gemeenten en deze die we aanwendden in de 13 steden stemden we op elkaar af waar mogelijk. Daardoor kunnen we meerdere indicatoren meten in alle 308 gemeenten en steden van het Vlaamse Gewest. Andere indicatoren zijn door de meer landelijke context enkel in 295 gemeenten relevant of door de stedelijke context enkel in de 13 centrumsteden.

Om een zo hoog mogelijke respons te realiseren, voerden we beide surveys uit met de Dillmanmethode. In de 295 gemeenten schreven we 274.136 respondenten aan tussen maart en mei 2017. In de 13 centrumsteden schreven we 90.175 respondenten aan tussen mei en juni 2017.

Van de 274.136 aangeschreven respondenten in de 295 gemeenten vulden iets meer dan 4 op de 10 respondenten de vragenlijst in. Na een extra controle viel dat aandeel terug tot 39%. Van de 90.175 aangeschreven respondenten in de 13 centrumsteden vulden iets minder dan 4 op de 10 respondenten de vragenlijst in. Na een extra controle viel dit aandeel terug tot 36%.

We verwerkten alle gegevens anoniem. Cijfergegevens tonen we enkel op gemeentelijk en stedelijk niveau. Enkel de 11 steden, die opteerden voor extra bevragingen, beschikken over cijfers op stadsdeelniveau. Hiervoor verwijzen we naar de websites van de betrokken steden.

In navolging van de socio-economische bevraging van 2001, is dit een unieke databron voor elke Vlaamse gemeente en stad. Het is belangrijk dat je de resultaten op een correcte manier interpreteert. In de leeswijzer lichten we de belangrijkste aandachtpunten toe. Daarnaast vind je in de metadatafiches per indicator de definitie, de berekeningswijze en aandachtspunten, waarmee je best rekening houdt bij het lezen van de resultaten.