Survey

Nieuwe burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor in elke Vlaamse gemeente op komst!

Ben je tevreden over jouw buurt? Kan je veilig fietsen in jouw gemeente of stad? Hoe tevreden ben je over de voorzieningen in jouw gemeente of stad?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat je denkt over jouw gemeente of stad.

Daarom biedt het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid elke Vlaamse gemeente een Gemeente- & Stadsmonitor aan die cijfers, kennis en informatie bijeenbrengt om betere beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

In 2018 verscheen de eerste Gemeente-& Stadsmonitor voor elke Vlaamse gemeente. Die beleidsmonitor bevat meer dan 200 cijferreeksen, die de staat van jouw gemeente beschrijven.

Een 100-tal cijfers komen uit de bevraging Gemeente- & Stadsmonitor die we driejaarlijks uitvoeren. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 zal de Vlaamse overheid opnieuw een representatief deel van de inwoners van 17 tot 85 jaar uit elke Vlaamse gemeente bevragen. Het is de enige driejaarlijkse betrouwbare survey die in elke Vlaamse gemeente op wetenschappelijke wijze wordt georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen.

Standaardaankondiging

Download de standaardcommunicatie (pdf) die je als lokaal bestuur kan overnemen op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk infoblad of in andere communicatiekanalen.

PDF
Standaardcommunicatie

Vorige editie

Hieronder vind je de vragenlijsten en een overzicht van surveyindicatoren die we gebruikten in 2017.

cover gemeentemonitor

cover gemeentemonitor