Steekproef voor de 295 gemeenten

De survey voor de gemeentemonitor gebeurde bij een representatief staal van de inwoners (vanaf 17 jaar) in alle gemeenten van het Vlaamse Gewest met uitzondering van de 13 centrumsteden. De aangeschreven bruto-steekproef omvatte 274.136 personen.

Het Rijksregister voerde de steekproeftrekking uit op basis van een steekproefplan. De steekproef baseert zich op een impliciete stratificatie. Die gebeurt volgens geslacht en leeftijd. Een impliciete stratificatie ordent de populatielijst volgens de relevante kenmerken, waarna systematisch eenheden worden geselecteerd. Stel bijvoorbeeld dat je in een gemeente van 50.000 inwoners 500 mensen moet selecteren. De sprong is dan gelijk aan 100. Dan trek je een toevalsgetal (t) tussen 1 en 100 en de steekproef bevat dan de elementen t, 100+t, 200+t… Elke inwoner heeft zo evenveel kans om aan dit onderzoek deel te nemen. Dat is een eerste voorwaarde om representativiteit van de respons na te streven.