Gemeente-Stadsmonitor 2020: thematisch stakeholdersoverleg 22 & 24 oktober 2019

Gepubliceerd op
10-09-2019

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) staat in voor de ontwikkeling en publicatie van lokale beleidsmonitoren, waaronder de gemeente- en stadsmonitor. De gemeente- en stadmonitor telt meer dan 200 indicatoren, die de staat van jouw gemeente of stad in beeld brengen. Meer dan 80 indicatoren komen voort uit een grootschalige bevraging bij de inwoners van elke Vlaamse gemeente of stad.

De bevraging ‘Wat vind jij van je gemeente/stad?’ peilt naar de tevredenheid, het gedrag en de participatie van inwoners. Vanaf eind maart 2020 coördineert ABB opnieuw die bevraging in alle Vlaamse gemeenten en steden (bijkomende informatie volgt later).

Het projectteam gemeente- en stadsmonitor bereidt de survey voor en wil de vragenset van de vorige editie optimaliseren en versterken. Zo onderzoeken we of nieuwe trends en ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Bovendien harmoniseren we de vragenlijst voor de 13 centrumsteden (stadsmonitor) en die voor de 287 gemeenten en steden (gemeentemonitor).

We organiseren samen met alle betrokken actoren twee thematische consultatiemomenten om jouw input en feedback te horen:

  • dinsdag 22 oktober 2019 bespreken we de rubrieken buurt & gemeente/stad, wonen, mobiliteit en milieubewust handelen;
  • donderdag 24 oktober 2019 behandelen we de rubrieken leven in je gemeente/stad, betrokkenheid bij je gemeente/stad, sociale contacten & participatie, zorg & gezondheid.

We starten om 10.00 uur in het Herman Teirlinckgebouw (Brussel) en voorzien ‘s middags een broodjeslunch tot 14.00 uur.

Schrijf je in voor 30 september als jij (of een collega) kan deelnemen! Je mag begin oktober een concrete insteek van de vragenset verwachten.

Kan je er niet bij zijn? Bezorg ons jouw suggesties, bedenkingen via dit formulier. Zo kunnen we ook jouw suggesties, bedenkingen meenemen bij de concretisering van de survey gemeente-stadsmonitor 2020.

Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: gemeente-stadsmonitor@vlaanderen.be