Stel zelf je rapport samen en vergelijk

In 15 dashboards kan je eenvoudig cijfers opzoeken over jouw gemeente (of een andere) en er zelf mee aan de slag gaan. Ontdek de absolute waarden of percentages. Geef de cijfers weer in een grafiek, in een tabel of op een kaart.

De dashboards bieden verschillende benchmarks aan. Zo kan je in een handomdraai de cijfers van jouw gemeente of stad in een staafdiagram (detail) of tabel naast die van de buurgemeenten, van gelijkaardige gemeenten of een gemeente van jouw keuze bekijken. Op de kaart kan je tevens inzicht krijgen in gemeentegrensoverschrijdende trends en ontwikkelingen.

Je kan ook de evolutie (in absolute waarden) van de voorbije jaren in de eigen gemeente monitoren in een lijngrafiek. Is er een toename of afname? Natuurlijk zijn de gegevens uit de survey voor de 295 gemeenten een nulmeting, vermits het de eerste maal is dat een dergelijke bevraging gebeurt in Vlaanderen. Voor de 13 centrumsteden beschik je in veel gevallen wel over een tijdsreeks. Maak zelf een tabel voor meerdere steden en gemeenten en verschillende jaren. Exporteer je ontdekkingen naar een rekenblad (Excel).  

Gelet op de verschillen tussen een landelijke en stedelijke omgeving kan je sommige survey-indicatoren enkel raadplegen voor de 295 gemeenten of enkel voor de 13 centrumsteden. De niet-beschikbare indicatoren kleuren grijs en kan je niet aanklikken op basis van jouw keuze.