Brondata en metadata

De brondata zijn de originele data waarop de rapporteringen zich baseren.  Per indicator kan je de brondata downloaden voor verder gebruik in eigen toepassingen. Selecteer daarvoor eerst een thema en daarna een indicator.