Methodiek survey

Dillman’s methode baseert zich op de theorie van social exchange: de onderzoeker vraagt een gunst aan de respondent, die op zijn beurt de beslissing om te participeren, laat afhangen van de kosten, de baten en het vertrouwen. Om de respons te verhogen beschrijft hij een aantal maatregelen in de zogenaamde “Total Design Method/Total Tailored Design”. Vooral de follow-up krijgt een grote rol toebedeeld, maar ook andere aspecten zijn van belang bij het welslagen van een onderzoek. Zoals :

  • de nodige zorg besteden aan de opmaak en het uitzicht van de vragenlijst;
  • het toevoegen van een goede begeleidende brief;
  • het versturen van herinnerings- of bedankingskaartjes in een strak tijdsschema;
  • het versturen van de zendingen op een weloverwogen tijdstip;
  • het voorzien van een incentive (geschenkbon) als waardering voor de bijdrage aan het onderzoek. 

Daarnaast dien je de nodige responstechnische zorg te besteden aan de vragenlijst:

  • aandacht voor het kaftontwerp;
  • een aantrekkelijke, overzichtelijke lay-out van de vragenlijst;
  • het beperkt houden van het aantal vragen op één bladzijde;
  • het voorzien van een instructiepagina aan het begin van elke vragenlijst.

In de survey van de gemeentemonitor kregen respondenten eerst de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen. Indien ze de vragenlijst niet online invulden, kregen de respondenten in een volgende zending een vragenlijst op papier aangeboden. In de survey van de stadsmonitor kregen respondenten vanaf de eerste zending naast de schriftelijke bevraging de mogelijkheid om de vragenlijst ook online in te vullen. Het tijdstip van de verschillende zendingen lag telkens vast in het midden van de week.

In de survey van de gemeentemonitor verliep de directe benadering van de respondent via 3 communicatiemomenten. Alle 274.136 ontvingen in eerste instantie een brief met een link naar de online vragenlijst en een unieke code om toegang te krijgen tot de online vragenlijst. Een week later ontvingen ze allemaal een herinneringsbrief, met opnieuw een link naar de online vragenlijst en dezelfde unieke toegangscode. Respondenten die na zending 1 en 2 een vragenlijst terugstuurden (hetzij online, hetzij schriftelijk, ongeacht of deze ingevuld was of niet), of aangegeven hadden dat ze niet wilden of konden meewerken aan het onderzoek (via oproepnummer 1700 of schriftelijk), ontvingen geen zending 3 meer. In de laatste zending, stuurden we iedereen die nog niet had geantwoord een herinneringsbrief met link naar de online bevraging en ook een bijgevoegde vragenlijst op papier. In totaal schreven we 212.217 inwoners aan in zending 3. In zending 4 bedankten we 5.000 gelukkigen (die de vragenlijst kwaliteitsvol ingevuld hadden) met een cadeaubon ter waarde van 6 euro.

Overzicht van de vier zendingen:

Zending Datum drop off Inhoud Aantal
1 di 21 maart 2017 brief met link naar online enquête 274.136
2 di 28 maart 2017 herinneringsbrief met link naar online enquête 274.136
3 di 18 april 2017 herinneringsbrief met link naar online enquête + schriftelijke vragenlijst 212.217
4 do 8 juni 2017 bedankkaartje en geschenkbon 5.000

Voor de stadsmonitor verliep de directe benadering van de respondent via 4 communicatiemomenten. De eerste zending gebeurde op dinsdag 2 mei 2017 naar 90.175 personen en bestond uit een vragenlijst, een begeleidend schrijven, een gepersonaliseerde verzendenveloppe en een antwoordenveloppe (port betaald). Een week later op dinsdag 9 mei 2017 volgde een herinnerings- of bedankingskaartje naar alle in zending 1 aangeschreven personen. In zending 3 schreven we enkel de respondenten aan van wie het antwoord nog niet was binnengekomen of verwerkt. Dat waren 66.700 personen in totaal. Zij ontvingen opnieuw een schriftelijke vragenlijst. In de laatste zending kregen zij ten slotte een herinnerings- of bedankingskaartje in de bus. Daarna beloonden we 10.000 respondenten met een geschenkbon van 6 euro.

Overzicht van de vijf zendingen:

Zending Datum drop off Inhoud Aantal
1 di 2 mei 2017 introductiebrief, vragenlijst, terugstuurenveloppe 90.175
2 di 9 mei 2017 herinneringskaartje 90.175
3 di 30 mei 2017 introductiebrief, vragenlijst, terugstuurenveloppe 66.700
4 di 6 juni 2017 herinneringskaartje 66.700
5 eind juni 2017 bedankkaartje + cadeaubon 10.000