Houding tegenover diversiteit (detail)

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners die oneens, neutraal of eens antwoordde op de stellingen rond verschillende herkomst
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën: 'Helemaal oneens/Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens' en 'Eerder eens/ Helemaal eens'. 
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen, uitgezonderd de respondenten in de categorieën 'Geen mening/weet niet'. Indien dit om een omvangrijke categorie gaat, wordt dit percentage meegegeven bij 'Opmerkingen bij de kwaliteit'. 
Vraagstelling survey
Ben je het met onderstaande uitspraken eens? Mensen met een verschillende herkomst leven goed samen in mijn gemeente/mijn stad. Ik zou het zinvol vinden als er in mijn gemeente/stad activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen met een verschillende herkomst elkaar beter leren kennen. Ik vind dat er in mijn gemeente/stad te veel mensen met een verschillende herkomst wonen. Als je mensen met een verschillende herkomst beter leert kennen, blijken ze best sympathiek te zijn. Ik zou het niet zo prettig vinden als er een gezin met een verschillende herkomst in het huis naast mij komt wonen. Ik vind de aanwezigheid van mensen met een andere herkomst in mijn gemeente/stad een verrijking. Antwoordmogelijkheden: 'Helemaal oneens', 'Eerder oneens', 'Niet eens, niet oneens', 'Eerder eens', 'Helemaal eens', 'Geen mening / weet niet'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator