Buurtproblemen: verkeershinder

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat de afgelopen maand hinder heeft ondervonden van onaangepaste snelheid van het verkeer en van sluipverkeer.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 3 gegroepeerde antwoordcategorieën: 'Nooit/Zelden', 'Af en toe' en 'Vaak/Altijd'. Indicator zijn diegenen die 'Vaak/Altijd' antwoordden.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Hoe vaak heb je de afgelopen maand hinder ondervonden van volgende problemen in je buurt? Auto’s,vrachtwagens, moto’s rijden te snel in mijn buurt. Er is veel sluipverkeer in mijn buurt. Burenlawaai (ruzies, blaffende honden, muziek, ...). Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', 'Zelden', 'Af en toe', 'Vaak', 'Altijd'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator