Buurthinder

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat zegt de afgelopen maand geen tot weinig hinder, gemiddelde hinder of veel hinder in de buurt heeft ondervonden. Er werd een samengestelde indicator berekend die gebaseerd is op de gemiddelde score op de tien items (de respondent moet minstens op zes items geantwoord hebben, de maximale gemiddelde score is 5). (Zie 'Vraagstelling survey' bij de detail-indicator.) Respondenten met een score van 2 of minder zitten in de categorie 'Geen tot weinig hinder', respondenten tussen 2 en 2,7 in de categorie 'Gemiddelde hinder', respondenten met een score hoger dan 2,7 in de categorie 'Veel hinder'.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden herschikt in 3 categorieën: 'Weinig', 'Gemiddeld' en 'Veel hinder'. Indicator zijn diegenen met veel hinder.
Noemer
Iedereen die antwoordde minstens 6 van de 10 items werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Hoe vaak heb je de afgelopen maand hinder ondervonden van volgende problemen in je buurt? Auto’s,vrachtwagens, moto’s rijden te snel in mijn buurt. Er is veel sluipverkeer in mijn buurt. Burenlawaai (ruzies, blaffende honden, muziek, ...). Andere vormen van lawaai (horeca, sportvelden, bedrijven, ...). Lastiggevallen worden op straat (schelden, fysieke aanraking, ...). Vandalisme (vernieling bus- of tramhokjes, bekladde muren, ...). Zwerfvuil (blikjes, papier, ...). Hinder van dieren (ratten, duiven, meeuwen, ...). Hondenpoep. Drugsdealing en -gebruik. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', 'Zelden', 'Af en toe', 'Vaak', 'Altijd'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator