Bijwonen sportevenement in eigen of andere gemeente

Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer één of meerdere sportevenementen heeft bijgewoond in de eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 3 antwoordcategorieën: 'Nooit/niet aanwezig in mijn gemeente', 'Tot 12 keer (in 2020 samenvoeging van '1 tot 6 keer' en '7 tot 12 keer')', 'Meer dan 12 keer'. De categorie 'Niet aanwezig in mijn gemeente' kon hier niet apart in beeld gebracht worden: zie 'Opmerkingen bij de kwaliteit'.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Hoeveel keer ging je het afgelopen jaar in jouw gemeente/stad naar ... een sportevenement? Antwoordmogelijkheden: 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad', 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'.
Hoeveel keer deed je het afgelopen jaar één van de volgende activiteiten in een andere stad of gemeente? Noteer enkel de gemeente waar je het meest bent geweest. Een sportevenement bijwonen. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'. 'In welke andere stad of gemeente deed je dit meestal?'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator