Actief bewegen

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat regelmatig dertig minuten wandelt, stapt of fietst.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden berekend op basis van 4 gegroepeerde antwoordcategorieën: ‘Nooit'/'Minder dan 1 keer per maand’, ‘Meerdere keren per maand’, ‘Minstens wekelijks ('Elke week'/'Meerdere keren per week’) en ‘Dagelijks’. Indicator zijn diegenen die dagelijks 30 minuten bewegen.
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Geef aan hoe vaak je … 30 minuten wandelt, stapt of fietst. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', 'Minder dan 1 keer per maand', 'Meerdere keren per maand', 'Elke week', 'Meerdere keren per week', 'Dagelijks'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator