Mededeling in verband met de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor

In het kader van de driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor worden bijna 400.000 burgers, tussen 17 en 85 jaar, uitgenodigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) om hun mening te geven over allerlei lokale beleidsthema’s. Elke burger die wordt uitgenodigd, krijgt eerst de kans om een digitale vragenlijst in te vullen. De respondenten die de vragenlijst – na een eerste herinnering – niet digitaal hebben ingevuld, krijgen een papieren versie aangeboden. Door het corona-uitstel, hebben we nu echter minder tijd tussen de bevragingsmomenten en kan het zijn dat je daarom na jouw deelname toch nog een vragenlijst of brief krijgt.

Onze excuses hiervoor. Mocht je hierover nog vragen hebben kan je gratis bellen naar 1700 of ons mailen via burgerbevraging@vlaanderen.be.

ABB verwerkt de resultaten van deze bevraging tot een rapport Gemeente-Stadsmonitor, dat samen met andere cijfers een unieke kijk geeft op de staat van elke gemeente of stad in Vlaanderen. De resultaten zijn publiek beschikbaar in juni 2021.

infographic