Indicatoren ‘Groen in de buurt’ en ‘Groen in de stad/de gemeente’ geactualiseerd!

De gemeente- en stadsmonitor zijn opnieuw bijgewerkt. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft de indicatoren geactualiseerd die het groenaanbod voor alle Vlaamse steden en gemeenten in kaart brengen. De meest recente data die nu raadpleegbaar zijn, hebben betrekking op het groenaanbod in 2016.

infographic